Regelmatig een WordPress backup maken is een must! Het kan om verschillende redenen voorkomen dat de website niet meer werkt. Bijvoorbeeld als je website gehackt is of als er tijdens het updaten van WordPress een fout optreedt waardoor de website niet meer werkt. Ook kan het zijn dat je terug wil naar een oude situatie. Bijvoorbeeld als je veranderingen doorvoert die je weer terug wilt draaien.

Wat is een backup?

Met een backup stel je data veilig. In het geval van WordPress moet je van 2 onderdelen een backup maken:

  • Van de bronbestanden
  • Van de database

De bronbestanden zijn de HTML, PHP, CSS en JavaScript en andere bestanden welke op de webruimte staan. Het betreft de bestanden van WordPress zelf en alle uitbreidingen (themes en plugins). In de database staat alle content en de configuratie van de website. Het is daarom belangrijk om van beide een backup te maken zodat je de website altijd weer opnieuw kunt opbouwen.