Error establishing database connection

Als je met WordPress gaat werken, dan zal je de foutmelding “Error establishing database connection” zeker een keer langs zien komen. De foutmelding geeft aan dat WordPress geen connectie met de database kan maken en dit kan verschillende oorzaken...