WordPress kent Berichten en Pagina’s. Op het eerste gezicht lijkt er niet veel verschil tussen deze twee te zitten. Wanneer gebruik je een bericht en wanneer een pagina? En wat zijn de verschillen tussen WordPress Berichten en Pagina’s?

Wat zijn WordPress Berichten?

WordPress is van origine een blog systeem en WordPress berichten was de eerste soort content welke gebruikers konden publiceren. Berichten zijn de blogposts.

Kenmerken van een WordPress bericht:

  • Het is over het algemeen een nieuws of informatief artikel over een bepaald onderwerp
  • WordPress berichten zin tijdsafhankelijk en kunnen aan een tag of categorie toegewezen worden
  • WordPress berichten worden in de RSS feed van WordPress geplaatst

Wat zijn WordPress Pagina’s?

Naarmate WordPress zich ontwikkelde kregen gebruikers behoefte aan een ander soort content. Informatieve, niet tijdsgebonden content. Pagina’s lijken qua opzet op een bericht, ze hebben bijvoorbeeld ook een titel en een body, maar hebben dus een andere functie. Hiervoor zijn de WordPress Pagina’s ontwikkeld.

Kenmerken van een WordPress pagina:

  • WordPress pagina’s zijn voor statische content bedoeld, denk bijvoorbeeld aan een contact pagina
  • Pagina’s zijn niet tijdsgebonden en kunnen niet aan een tag of categorie toegewezen worden
  • Pagina’s kunnen onderdeel van een hiërarchie uitmaken. Je kan een parent/ child relatie aanmaken. Denk bijvoorbeeld aan een parent pagina “Diensten” en een child pagina “Dienst nummer 1”
  • Pagina’s maken geen onderdeel van de WordPress RSS feed uit

Wanneer gebruik je Berichten en wanneer Pagina’s?

Berichten gebruik je voornamelijk voor tijdsgebonden content. Bijvoorbeeld voor je blog artikelen en nieuws berichten. Je kunt de verschillende berichten onderverdelen in verschillende categorieën.

Pagina’s gebruik je voor statische, niet tijdsgebonden content voor informatieve pagina’s zoals een contact pagina of een over ons pagina. Eventueel kun je een verdeling tussen de pagina’s op basis van parent/ child verhouding maken. Dit zorgt voor overzicht.