Wat is een WordPress multisite?

Een WordPress multisite is een optie binnen WordPress waarmee gebruikers meerdere websites in één WordPress installatie onder kunnen brengen. Je kan vanuit één WordPress dashboard meerdere websites beheren. De optie is binnen WordPress sinds versie 3.0 aanwezig.

Een WordPress multisite ziet er aan de achterkant hetzelfde uit als een normale WordPress website met dezelfde folder structuur, dezelfde bestanden en dezelfde basis code. Het updaten van een multisite is simpel om uit te voeren.

Voordelen van een WordPress multisite

 • Meerdere websites vanuit één dashboard beheren
 • Je hoeft plugins en thema’s maar één keer te installeren
 • Je kan van één website meerdere taalversies maken
 • Het is gratis
 • Met een update van de centrale code, thema en plugins update je alle websites

Nadelen van een WordPress multisite

 • Als er problemen zijn met de database, het thema of een plugin dan hebben alle websites daar last van
 • Gebruikers die toegevoegd worden, worden gast op alle website in het netwerk
 • Alleen de Super Admin kan updates op de WordPress bronbestanden, het thema en de plugins uitvoeren
 • Niet elke plugin is geschikt voor een WordPress multisite
 • Het is niet eenvoudig om een multisite naar andere hosting te verhuizen

Verschillen tussen een multisite en een gewone WordPress website

De verschillen zie je vooral in het WordPress dashboard en de manier van werken en de verschillen in de bronbestanden en de database.

wordpress multisite

Zo is er een nieuwe gebruiker Super Admin, deze gebruiker ziet alles van de multisite. De gebruiker kan de thema’s en plugins installeren en overige beheerstaken uitvoeren. De gebruiker Admin die in een normale website alles kan, kan een multisite geen thema’s en plugins installeren maar deze slechts activeren als ze al door de Super Admin gebruiker geïnstalleerd zijn.

Verschillen in bestanden

Het enige verschil in de bestanden tussen een normale WordPress website en een WordPress multisite zijn:

 • Verschil in het wp-config.php bestand
 • Verschil in het .htaccess bestand
 • Verschil in de wp-uploads folder, voor elke website binnen de multisite omgeving is er een aparte subfolder

Database verschillen

De database van een standaard WordPress website bevat 12 tabellen waar de content en de configuratie instellingen in staan. Bij een multisite worden per website 10 van deze tabellen gekopieerd. Dus hoe meer websites in de multisite omgeving hoe meer tabellen in de database komen te staan.

De content van elke website komt in aparte tabellen te staan.